IDÉZETEK

Az idézetek ösztönzőek lehetnek azok számára, akik még fontolgatják síremlékük kiválasztását.

IDÉZETEK

„Elmentél életed legszebb korában, itt hagytál bennünket bús árvaságban”

„Elmentél, búcsúzni időd nem volt már, hiába várjuk, nem kopogsz soha már”

„Elvitted a fényt, a mosolyt, csak egy sugarat hagytál, a szép emlékedet”

„Arra nem gondoltál, hogy engem itt hagytál”

„Az élet fájdalom, itt az örök nyugalom”

„Az igazak emlékezete áldott”

„Az ő szíve megpihent a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik”

„Az örök elválás fájdalmával emlékezünk”

„Az Úr az én pásztorom”

„Az Úr énnekem őríző pásztorom”

„Az Úr megőrzi a ti lelketeket”

„Bánatunk végtelen, mert itt hagytál bennünket hirtelen”

„Béke hamvaira”

„Béke hamvaira. Kegyeletünk jeléül emeltették hálás gyermekei”

„Béke lengjen drága hamvai felett”

„Béke lengjen hamvai felett”

„Béke lengjen sírhalmán”

„Béke poraikra”

„Béke poraira! Hálás kegyelet jeléül állította hű, bánatos neje”

„Béke veletek!”

„Bimbó voltál édes kis gyermekünk, mikor a halál elrabolt tőlünk”

„Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg”

„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják”

„Búcsú nélkül mentem én el tőletek, nem búcsúzom, ma is élek köztetek”

„Csak az évek múlnak, feledni nem lehet, hogy fiatalon ketté tört életed”

„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szeretnek”

„De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel”

„Drága szép emléked örökké közöttünk él”

„Édesanyánk, nyugodj békében”

„Édesapánk viszontlátásra, Édesanyánk viszontlátásra”

„Egy tragikus pillanat ölte meg a szívedet, amely nem ismert mást csak szeretetet”

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott”

„Életed hajnalán letört a halál, ejtsen könnyet érted ki e sírnál megáll”

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad”

„Életed e világon véges, végére már csak a számvetés marad”

„Elfáradtál az élet tengerén, pihenj csendben a Föld lágy ölén”

„Te voltál a szemünk fénye, csillaga, Jézuskának kicsi kis angyala”

„Te voltál életem segítőtársa, szerető szívemnek kinyíló virága”

„Téged kereslek, utánad vágyom, nem hiányzott így még senki a világon”

„Temető csendje ad neked nyugalmat, szívünk bánata örökre megmarad”

„Tiéd a csönd, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom”

„Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökké létezel”

„Vidám arcod nem látjuk többé, de drága emléked szívünkben él örökké”

„A jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk ide hív a szeretet”

„Adjon neked az Úr örök nyugalmat és békességet”

„Aki szeret, az soha nem feled, mert te túléled az őszt és a telet”

„Áldás emlékére”

„Áldás és béke drága poraira”

„Áldás és béka hamvaidra”

„Áldás poraikra”

„Áldás reájuk”

„Áldott e hant, mely fölött a hitvesi és gyermeki szeretet lebeg”

„Álni soká fog e kő, hamarabb elporlik azonban, mint lelkünkben ama bánat, amelyet okoz”

„Áldott legyen emléke”

„Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de a betegséged mindent összetépett”

„Aludni fogsz s nem lesznek álmaid. Aludni fogsz és nem lesz több reggeled.”

„Ami neked csend és nyugalom, az nekem örökös fájdalom.”

„Angyal lettél ez az egy vigaszunk, imádkozzál érettünk, korán letört virágunk”

„Nélküled üres a ház, lelkünk nyugalmat nem talál”

„Nem fogjuk többé elfáradt kezedet, nem simogatjuk őszülő fejedet”

„Nevessetek és gondojatok rám, hiszen én itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán”

„Nincs szó, mely híven fejezhetné ki fájdalmam, nincs szó, csak könny”

„Nyíljatok a sírján, halványsárga rózsák, zengjetek éneket, énekes madárkák”

„Nyugodj békében”

„Nyugodjatok békében”

„Pihenésed legyen édes”

„Pihenj csendesen”

„Reményünk csillagát fedi e sirhalom, emlék keresztje rá szülői fájdalom”

„Segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed érezzük”

„Sírját e márvány, emlékét tettei őrzik”

„Sok szenvedésés és hosszú igen nagy fájdalmak útján érkeztem ide”

„Sokat küzdöttél, sokat dolgoztál, majd sokat szenvedtél, de emléked szívünkben örökké él”

„Számunkra te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok”

„Szeretettel emlékszünk”

„Szeretetünk örökké él szívünkben”

„Szeretetünk örökké veled marad!”

„Szeretető szíve pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat”

„Szerető szíved nem dobban már többet, vigasztaló szót nem kapok már Tőled”

„Találkozunk ott, ahol a szív nem fáj”

„Távozásod örökre összetörte szívünk, mert rajongva szerettünk drága gyermekünk”

„Felejthetetlen emléketek szívünkben örökké él”

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

HÍVJON MOST!

Vegye fel cégünkkel a kapcsolatot és kérjen árajánlatot! Hívjon minket most!